25. februar 2011

Åpen debatt om Datalagringsdirektivet (DLD)

ICJ-Norge, Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for kriminologi og rettssosiologi arrangerer en åpen debatt om lovforslaget om å implementere DLD onsdag 2. mars kl 17:30. Debatten finner sted på Juridisk fakultet (UiO), i auditoriet i 7. etasje i Domus Nova, St Olavs plass 5.
Blant annet skal Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet) og Høyres DLD-saksordfører Ingjerd Schou ha åpningstaler.
Jeg har ikke funnet noen info om at foredraget skal sendes direkte eller i opptak på TV, radio eller internett.

Med andre ord: Be there!

Edit: NUUG (Norwegian Unix User Group) filma debatten, og opptaket er tilgjengelig her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar