18. september 2011

Bysykling

Jeg irriterer meg grønn og blå over alle de bilistene vi har i byen, og jeg drømmer om en by hvor flere velger sykkel som framkomstmiddel. Men samme hvor idyllisk det høres ut, blir realiteten ganske trist når man ser hvor stygt enkelte kjører. Og nei, da snakker jeg ikke om bilistene. Vi syklister må lære oss å sykle forsvarlig, og skjønne at vi må velge hvorvidt vi skal sykle som "fotgjengere" eller som trafikanter. Videre må vi innse at valget som syklende fotgjenger innebærer at man må ta hensyn til de som går på fortauet. Syklende trafikanter må følge trafikkreglene og -lysene!

Her om dagen sykla jeg over et fotgjengerfelt. Jeg er klar over ironien i at jeg her klager over syklister som ikke følger trafikkregler, og selv sykler over fotgjengerfelt. I alle fall... Jeg sykla over et fotgjengerfelt, og i sykkelfeltet på den sida av veien jeg var på vei mot, var det en syklist som ivra veldig etter å sykle over fotgjengerfeltet og krysset. Da jeg nesten stoppa foran ham, og stirra veldig på ham mens han tydelig stresset rulla i rykk og napp lenger og lenger ut i fotgjengerfeltet, så jeg hans irritasjon over at jeg og de andre fotgjengerne sperra veien for ham. Jeg lurer på om han ikke tenkte over at han hadde rødt lys, eller om han ikke bryr seg...

I Torggata i Oslo har vi fått en fantastisk sykkelvei, med trafikklys kun for oss syklende. Det er virkelig flott, men det er trist å se alle som overser det glatt. I krysset ved tunnellen, ved gamle Torggata Bad, ser jeg gang etter gang syklister som sykler sakte forbi det røde lyset, over fotgjengerfeltet, der de ser seg til venstre og høyre, før de krysser gata. Fortsatt på rødt lys.

Politikerenes vedtak om å satse på sykkelveier er flott, men vi må også gjennomføre en ordentlig holdningskampanje for å få syklister til å forstå at rødt lys betyr stopp. Hvis ikke kan vi diskutere om en oppfordring til sykling i byen er for trafikkfarlig, både for syklister, bilister og fotgjengere. Det hadde også vært flott om politiet hadde kapasitet til å gi syklister bøter, men det er en helt annen diskusjon, desverre.

Og til slutt: Jeg tror ikke det er lov å sykle i trafikken med hodetelefoner på...