2. januar 2011

Til ettertanke

Jeg bygger en dag
- min dag
Stein etter stein.
Til et liv
et mønster
som jeg skal kunne

vedkjenne meg

Jeg bygger et liv
og det er kanskje
på stoltheten det går løs
om jeg så bygger
galt


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar